خدمات
  • حمل زمینی توسط کامیون های ایرانی و ترک از سراسر اروپا به ایران
  • حمل کالاهای صادراتی از ایران به سایر نقاط دنیا ( زمینی _ دریایی _ هوایی _ ریلی)
  • حمل کالا های سنگین و ترافیکی از کشورهای اروپایی و ترکیه به ایران
  • حمل دریایی از کلیه بنادر اروپا و چین به ایران و بالعکس
  • حمل هوایی از کلیه شهرهای اروپایی و چین به ایران و بالعکس
  • سرویس منظم حمل زمینی از ترکیه به ایران( به صورت فول و گروپاژ)
  • دارای نمایندگی اختصاصی در کشورهای ترکیه، آلمان، چین و ارمنستان
  • سرویس انبارداری در کشورهای آلمان، ایتالیا و ترکیه
  • دارای نمایندگی در کلیه گمرکات و بنادر کشور
  • ترانزیت داخلی کالا از گمرکات و بنادر ورودی به سایر گمرکات داخل کشور